Griepvaccinatie

Griepvaccinaties

Wij organiseren jaarlijks een vaccinatiedag voor het plaatsen van het griepvaccin. Meer info over de juiste data van 2022 volgt.


WAT?
Griep is een besmettelijke ziekte van de luchtwegen. Meestal genees je vanzelf na enkele dagen, maar bij sommigen kan griep ernstige gevolgen hebben. 65-plussers, zwangere vrouwen en mensen met gezondheidsproblemen zoals diabetes of een ziekte van longen, hart, lever of nieren laten zich daarom het best ieder jaar vaccineren.


WIE?

• 65-plussers
• Vrouwen die zwanger zijn tijdens het griepseizoen
• Chronisch zieken: mensen met een hartziekte, een longziekte zoals ernstig astma of COPD, een lever- of nierziekte, of chronische spierziekte, of met diabetes
• Mensen verminderde weerstand door andere ziekten of door een medische behandeling
• Al wie in een woonzorgcentrum, psychiatrische instelling voor lang verblijf of instelling voor personen met een beperking opgenomen is
• Iedereen die onder hetzelfde dak woont als de bovengenoemde risicopersonen of zorgt voor kinderen jonger dan 6 maanden;
• Iedereen werkzaam in de gezondheidssector.
• Ook voor gezonde mensen vanaf 50 jaar kan vaccinatie zinvol zijn


WANNEER?
De jaarlijkse griepvaccinatie wordt best toegediend midden november. Het vaccin beschermt pas goed na twee weken en is maar goed voor één winterperiode. Elk jaar circuleren er immers andere types griepvirussen en de samenstelling van het vaccin moet telkens worden aangepast.
Meer info via http://www.laatjevaccineren.be/vaccinatie-tegen-griep